פרידברג יצחק – מרכז המקררים

מרכז
תל אביב
תל גיבורים 5 בית טפר
03-6839888