סמל מטבחים

רחוב התערוכה 2

כניסה נמל תל אביב

טלפון 03-5467970

תל אביב