סלון להט – אולם תצוגה רשמי

רחוב בית הפועלים 6

טלפון : 08-9469384

רחובות