סלון אדיב

רחוב הדסה 8

טלפון : 08-6444770

באר שבע