סופר מוצרי חשמל פרידברג

רחוב אלנבי 120

טלפון :03-5602908

תל אביב