ליאור הרשת למוצרי חשמל וסטריאו

רחוב הרצל 3

טלפון: 08-6724090

אשקלון