אולם תצוגה TEKA אשדוד

מתחם הכשרה סנטר

רחוב האורגים 9

טלפון:08-9118550

נייד :0524477499

נייד 2 :0524766634

אשדוד