אולם תצוגה TEKA הרצליה פיתוח

רחוב משכית 32

טלפון:09-7710919

הרצליה פיתוח