close

עלינו

נוכחות עולמית

116 מדינות • יותר מ -100 מיליון לקוחות • 23 מפעלים

בבעלות Teka חברות בנות ב -35 מדינות ו -14 מפעלים הפרוסים בכל רחבי אירופה, אסיה ואמריקה ומאפשרים לנו לשווק את המוצרים ב -116 מדינות, המספקות שירות ליותר מ -100 מיליון משקי בית בכל רחבי העולם.

נוכחות עולמית - 116 מדינות • יותר מ -100 מיליון לקוחות • 23 מפעלים

ההיסטוריה שלנו

פרויקטים עם חותמת של Teka

בחלק מהמתקנים הרלוונטיים ביותר בעולם Teka שותפה בהם במגוון מוצריה. אנו שותפים לארכיטקטורה אוונגרדית וחלק מפרויקטי העיצוב החדשניים ביותר בכל רחבי העולם, אשר הפכו לאבני דרך של בנייה.

Teka, תומכת בספורט

 • כַּדוּר יָד

 • הוקי קרח

 • 4X4

 • ספורא מוטורי

 • קריקט

 • אליפות אירופה במוטו קרוס

פרסי עיצוב בינלאומים

ל- Teka הוענק ברחבי העולם פרסים בינלאומיים עבור עיצוב, אמינות ופונקציונליות .פרסים המעודדים אותנו להמשיך בפיתוח פתרונות אמיתיים לאנשים אמיתיים.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

 • פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל

  פרס חמישה כוכבים 2018, פורטוגל