רשימת תחנות שירות

שרות מרכז:
גלאור – 09-9603000

שירות ירושלים:
אלרם -02-6403000

שירות צפון:
טכנוקור - 04-8415716

שירות באר שבע והסביבה:
שירות הדרום - 08-6272461

שירות אילת:
שירות דרורי - 08-6317204

טופס יצירת קשר

שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד לרשותך בעל נושא ועניין .

אזהרה משפטית
בהתאם להוראות הלשכה. 15/1999, הגנה על נתונים אישיים, אתה הודיע כי הנתונים האישיים שלהם לקובץ בבעלות TekaIndustrial, S.A., להיות משולב; לניהול התפלגות של מכשירים, בסיוע שירות סיוע טכני כדי להשפיע על שאלות שביעות הרצון שלך עם התיקון או עם המוצר שלנו לשלוח, באמצעים מסורתיים או אלקטרוניים, מידע טכני שלה, ומסחר על מוצרים שיוצרו ושווקו על ידי חברה זו, אשר אתה מסכים במפורש. אתה יכול לממש את זכויות גישה, תיקון, ביטול התנגדות בהתאם לתנאים שנקבעו בחקיקה, בכתב, עם נ"צ. "נתונים אישיים", בכתובת הנ"ל.