EW 90 5G AI AL TR CI Black

  • כיריים גז התקנה חצי שטוחה בשיש
  • 5 מבערים
  • 4 מבערים בהספק 1KW,1.4KW, 1.75KW, 2.8KW
  • מבער טורבו בהספק 3.1KW
  • חיישן בטיחות לכל מבער למניעת דליפת גז
  • הצתה אוטומטית לכל מבער
  • כפתורי הפעלה בחזית בגוון כסוף
  • ראשים ורשתות יציקת ברזל

++

איך אפשר לעזור?